Fakturačné, kontaktné údaje predávajúceho a pracovná doba.

 

Fakturačné údaje

Názov spoločnosti:      Renáta Kováčiková RK CYKLO SPORT

Adresa:                     014 01 Bytča, Hollého 112/9

IČO:                          46676201

DIČ:                          1048409560

IČ DPH:                     SK1048409560

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK6209000000005030273096 vedený v  SLSP.

Kontaktné údaje

Názov spoločnosti:     Renáta Kováčiková RK CYKLO SPORT

Adresa prevádzky:     Námestie Slovenskej republikky 5, 014 01  Bytča

Kontakt:                    +421 911 817 707

e-mail:                       renatakovacikova@gmail.com

Živnostenský list vydaný dňa 15.5.2012 Obvodným úradom Žilina,

odbor živnostenského podnikania, ul. Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina.

Číslo živnostenského registra: 580-49557

Zodpovedná osoba:     Renáta Kováčiková

 

Pracovná doba:

          

           Po-Pi  8:00 - 17:00

           So      8:00 - 12:00       

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sa riadia zákonmi a predpismi Slovenskej republiky

 Ak máte záujem o zakúpenie tovaru, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Táto registrácia je bezplatná.

Ak sa zákazník rozhodne zakúpiť nejaký tovar, klikne na nákupný košík, pridá tovar a jeho množstvo do objednávky. Ak chce zákazník pridať do košíka ďalšie položky, prejde do katalógu produktov a postup objednávania opakuje kliknutím na nákupný košík.

Hotovú objednávku potvrdí kliknutím na odkaz „odoslať“.

Pri obdržaní Vašej objednávky dostanete od nás elektronické potvrdenie objednávky. Na druhý deň Vás e-mailom informujeme o stave Vašej objednávky a možnom termíne dodania.

Pred odoslaním tovaru Vás opäť informujeme e-mailom alebo telefonicky na Vami uvedené č. telefónu. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka je možné do 3 dní od objednania tovaru, pokiaľ ešte nebol expedovaný.

 

Objednávka je záväzná až po našom preverení tovaru u distribútora - resp. výrobcu.

 

V prípade objednávky cez e-shop www.rkcyklosport.sk je postup nasledovný:

 

a)        Ak sa rozhodnete zakúpiť nejaký tovar z nášho katalógu, tak vložte tento tovar do nákupného košíka. Ak chcete pridať do košíka ďalšie položky, prejdite do katalógu produktov a postup objednávania opakujte kliknutím na nákupný košík.

 

b)       Hotovú objednávku potvrďte kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“.

 

c)        Po obdržaní Vašej objednávky dostanete od nás elektronické potvrdenie objednávky. E-mailom alebo telefonicky Vás informujeme o stave Vašej objednávky a možnom termíne dodania.

 

d)       Pred samotným odoslaním tovaru Vás opäť informujeme e-mailom alebo telefonicky na Vami uvedené č. telefónu.

 

e)        Zrušenie, resp. zmena objednávky zo strany zákazníka je možná, pokiaľ ešte tovar nebol expedovaný.

 

f)         Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Predávajúci môže kupujúcemu navrhnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

 

g)        Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a zrušiť objednávku. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote max. do 7 kalendárnych dní na uvedený účet alebo zaslané na adresu kupujúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny v tomto internetovom obchode sú konečné predajné ceny vratane  DPH. Predávajúci môže na objednávky poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky...).

 

Objednávka tovaru

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

V objednávke treba označiť druh objednaného tovaru, množstvo, termín dodania, spôsob dopravy, spôsob úhrady, kontaktnú osobu a jej telefón.

Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky

Štandardná zásielka - účtujeme podľa celkovej sumy objednávky:

Poštovné: 5,40€ vrátane DPH - do celkovej sumy objednávky 150,-€

                12,-€ vrátane DPH - nad celkovú sumu 150,-€

Dobierka: +1,-€ vrátane DPH

Platba vopred: +4,60€ vrátane  DPH 

Poštovné a balné - zásielka do CZ, AT, HU, PL

 

Štandardná zásielka - účtujeme podľa celkovej hmotnosti zásielky:

Poštovné: 40,-€ vrátane DPH - do celkovej hmotnosti zásielky 20kg

               50,-€ vrátane DPH - pri celkovej hmotnosti zásielky od 20kg do 30kg

Len platba vopred.

Osobný odber: bez poplatku

  

Peňažný záväzok za kúpený tovar je splnený pripísaním vypočítanej sumy na účet predávajúceho alebo uhradením do pokladne predávajúceho.

Platba za tovar:

* V hotovosti – platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese firmy.

* Dobierkou – platba v hotovosti pri prevzatí zásielky od kuriéra.

* Platba vopred prevodom na účet – objednaný tovar bude zaslaný po pripísaní platby na náš bankový účet.

* Zálohovou faktúrou – tento spôsob môže byť použitý hlavne pri vyšších objednávkach u nových zákazníkoch

 

Dodacia lehota

* Ak je tovar na sklade - je odoslaný najneskôr  do 2 pracovných dní, podľa prevádzkových možností predávajúceho.

* Ak nie je tovar na sklade – záleží na dostupnosti tovaru,najneskôr do 5 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

 

Doprava a osobný odber

* Osobný odber - Tovar si vyzdvihnete osobne.

* Zásielka do 24 hodín (v SR) - Tovar Vám bude doručený spoločnosťou DPD na Vami uvedenú adresu. Poplatok za túto službu je podľa článku  "Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky".

* Zásielka do CZ, AT, HU, PL do 3 dní - Tovar Vám bude doručený spoločnosťou DPD na Vami uvedenú adresu. Poplatok za túto službu je podľa  článku "Poštovné a balné - zásielka do CZ, AT, HU, PL".

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

 

Záručné podmienky

Na tovar zakúpený v našom internetovom obchode poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov, príp. záručnú dobu, ktorá je uvedená v záručnom liste alebo dátumom spotreby.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k nám hradí zákazník a späť k zákazníkovi v prípade vybavenej reklamácie hradí naša firma.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu (ak je na daný tovar vystavený), faktúry a dokladu o zaplatení.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady tovaru, ktorý bol mechanicky poškodený nevhodným používaním alebo živelnou pohromou. 

 

Odstúpenie od zmluvy

 a)        Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy) za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

 

b)       Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, t.j. nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, ak boli k tovaru vystavené. Pri vrátení tovaru je nutné predložiť originál dokladu o kúpe a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

 

c)        Upozornenie: Vrátený tovar nezasielajte na dobierku, nebude vyzdvihnutý!

d) Pre odstúpenie od zmluvy môže „Kupujúci“ využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy zašle „Kupujúci“ spolu s „Tovarom“ na doručovaciu adresu „Predávajúceho“ uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo na emailovú adresu „Predávajúceho“.

Predávajúci“ potvrdí „Kupujúcemu“ bezodkladne prijatie formulára.

e) „Kupujúci“, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

f) „Kupujúci“ znáša náklady spojené s vrátením tovaru „Predávajúcemu“. Ak „Kupujúci“ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý „Predávajúci“ ponúka, vráti „Predávajúci“ „Kupujúcemu“ náklady na dodanie „Tovaru“ vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

g) „Predávajúci“ vráti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, pričom platí úprava nákladov na dodanie tovaru v zmysle bodu 7.f)

h) „Predávajúci“ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu „Kupujúci“ „Tovar“ odovzdá alebo preukáže, že „Tovar“ predávajúcemu odoslal.

i) „Tovar“ musí vrátiť „Kupujúci“ „Predávajúcemu“ nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale, vrátane priložených manuálov, záručných listov a štítkov. Nárok na náhradu škody vzniknutej na „Tovare“ je „Predávajúci“ oprávnený jednostranne započítať proti nároku „Kupujúceho“ na vrátenie kúpnej ceny.

j) Vracaný „Tovar“ nesmie byť posielaný „Predávajúcemu“ na dobierku. Takéto zásielky je „Predávajúci“ oprávnený neprevziať.


k) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebude odstúpenie od zmluvy „Predávajúcim“ akceptované a „Tovar“ bude vrátený späť na náklady „Kupujúceho“.

l) „Predávajúci“ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
m) Ak spotrebiteľ odstúpi  od zmluvy, bude znášať  náklady  na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 odsek 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je  možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  

Alternatívne riešenie sporov

 V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia je  v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina. Zoznam subjektov oprávnených k alternatívnemu riešeniu sporov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov - GDPR

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

       

           Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

           Technická 7

            821 04 Bratislava

            www.dpd.sk

            0850 111 911

            dpd@dpd.sk

Poučenie spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu

§ 622

1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávaiúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§623

1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpi!'. Tie isté práva prislúchajú kupuiúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupuiúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.            

Záverečné ustanovenia

 a)        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

b)       Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, príp. prostredníctvom listových zásielok.

 

c)        Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonov a predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších.

 

d)       Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

e)        Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

Váš RK CYKLO SPORT

 

Platnosť a účinnosť týchto OP je od 25.5.2018

 

Informácie pre kupujúcich: V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.